Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας

Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν ως μοναδικό σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών για την Δ. Χαρδαλούμπας O.E., τους συνεργάτες της και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε προσπαθήσει όλες αυτές οι πληροφορίες να είναι απόλυτα έγκυρες, το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας δε συνιστά σε καμία περίπτωση συμβουλή, πρόταση, αντιπροσώπευση, εγγύηση ή προσφορά, οικονομική ή άλλη, εκ μέρους της Δ. Χαρδαλούμπας O.E..

Οι περιλαμβανόμενες σε αυτή τη σελίδα πληροφορίες θεωρούνται ως αξιόπιστες, μπορούν όμως να υποστούν αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η Δ. Χαρδαλούμπας O.E., σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Μέσω της πρόσβασής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ρητώς ότι η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία, η οποία θα προκύψει από τη χρήση ή ερμηνεία των πληροφοριών και του υλικού που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να μεταβεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και του υλικού που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Δ. Χαρδαλούμπας O.E.. Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους του περιεχομένου ή του υλικού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Τα αντίγραφα στο σύνολό τους πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο αυθεντικό περιεχόμενο.
 • Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πιθανό να αποτελούν το αντικείμενο έτερων πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας της Δ. Χαρδαλούμπας O.E. ή τρίτων μερών. Καμία άδεια δεν παρέχεται σχετικά με αυτά τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Το περιεχόμενο και το υλικό που θα αντιγραφεί δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
 • Οι εικόνες, τα γραφικά, τα βίντεο και τα λογότυπα σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η υιοθέτησή τους, με κανένα τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πολιτική Προστασίας

Η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. χειρίζεται με υπευθυνότητα και με άκρα προσοχή όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής Πολιτική), μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Η Πολιτική της εταιρείας μας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα από την Δ. Χαρδαλούμπας O.E.. Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, τα οποία διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε δεδομένα που συλλέγονται από την Δ. Χαρδαλούμπας O.E. μέσω άλλων οδών ή μέσω κάποιας άλλης ιστοσελίδας. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση που παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες, οι Πολιτικές αυτών των εταιρειών καθορίζουν τις χρήσεις αυτών των δεδομένων και η Πολιτική της Δ. Χαρδαλούμπας O.E. δεν θα ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Δ. Χαρδαλούμπας O.E. μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δεδηλωμένη κατά τη στιγμή της συλλογής τους χρήσης.

Επιπλέον, τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικές αναλύσεις ή για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτα μέρη.

Συγκατάθεση

Μέσω της παροχής προσωπικών δεδομένων στην Δ. Χαρδαλούμπας O.E., οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δηλώνουν τη ρητή τους συγκατάθεση σχετικά με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Δ. Χαρδαλούμπας O.E., με τους τρόπους που περιγράφονται σε αυτή την Πολιτική.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Η Πολιτική αυτή έχει εφαρμογή αποκλειστικά στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. μέσω αυτής της ιστοσελίδας και δεν έχει ισχύ σε τρίτες ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις Πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων και συμβουλεύει τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας να διαβάζουν τις Πολιτικές των άλλων ιστοσελίδων πριν την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων.

Ασφάλεια

Η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. δεν ευθύνεται για πιθανή μη εξυπηρέτηση ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση που οφείλονται σε περιπτώσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών ή μεταφοράς, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, φυσικές καταστροφές κ.α.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική και στους Όρους Χρήσης

Η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που τροποποιηθούν ή ανανεωθούν, οι όποιες αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας, έτσι ώστε το σύνολο των χρηστών να γνωρίζει τους ισχύοντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα Πολιτική της Δ. Χαρδαλούμπας O.E.. Από τη στιγμή της ανάρτησής τους θα ισχύουν οι νέοι Όροι και η νέα Πολιτική.

Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Πολιτικής ή των Όρων Χρήσης αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, όλα τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η Δ. Χαρδαλούμπας O.E. δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της.

Πολιτική των Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κλπ).

Τι cookies χρησιμοποιεί το site www.atticasportsclinic.gr

Το website μας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να παρέχουμε μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στον αναγνώστη μας. Έχουμε διαχωρίσει τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • (α) Cookies λειτουργικότητας
  Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ένα cookie κατά την είσοδο και έξοδο του χρήστη, για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Αυτό ενεργοποιείται μόνο εφόσον ένας χρήστης είναι εγγεγραμμένος. Όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα.
  Cookies: user name / a double-hashed copy of password (Joomla)

 • (β) Cookies για τη μέτρηση επιδόσεων του site
  Tα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να συλλέξουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.
  Cookies: _ga / __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv (Google Analytics)

Πως μπορώ να αναθεωρήσω τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στο browser;

Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (web browser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies. Ακολούθως παραθέτουμε παραπομπές των βασικότερων web browser οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις.

Σας συνιστούμε να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Mozilla firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλούμε ανατρέξτε στη επίσημη βιβλιογραφία τους.

Χ. Καραβασίλη 14, Τ.Κ. 19005, Νέα Μάκρη Αττικής
Τηλ. Ιατρείου: 22940 999 94 , Κιν.: +30 6945 913 495